Hästar har en fantastisk förmåga att hjälpa oss människor att utvecklas och på många sätt. Djur och naturens läkande förmåga för oss människor har varit känt sedan urminnes tider.  Hästen som är ett flyktdjur har en unik kompetens att snabbt spegla en människas sinnesstämning. På så sätt kan vi lära oss om oss själva och våra känslor. Att flytta ut terapi rummet i stallet har visat sig ha positiv effekt för att läka människor vid psykisk ohälsa. 

På Slätterne Gård har vi i 30 år haft den stora förmånen att få ha arbetat tillsammans med både djur och människor. Vi har fått vara med om fantastiska möten där vi alla fått lära oss så mycket!
På gården i Högbo vill vi skapa en trygg och harmonisk plats där människor, djur och natur kan mötas i olika former och på olika sätt. Vi utgår från att alla levande varelser är lika mycket värda! Vi lär oss att respektera varandra, bygga tillit mellan människor och djur och genom möten med djuren öka kunskapen om oss själva och andra.
Förutom vårt vanliga utbud med aktiviteter och kurser kommer vi i fortsättningen även att kunna erbjuda olika former av behandling och terapi för de människor som har extra behov.
Vi är utrett familjehem och har platser för vuxna och ungdomar och 30 års erfarenhet av att vara familjehem. Vi kan erbjuda olika boendeformer; eget bredvid boende eller i något av våra hus.

 

Vi kommer inom kort att presentera en modell för hästunderstödd psykoterapi som bygger på den studie som Maria gjorde tillsammans med en kollega som examensarbete 2020 och som heter
" Känslomässig islossning- Psykoterapeutiska interventioner med hästar som komplement i en schemainriktad terapi"


Vi samarbetar gärna med organisationer, företag, nätverk och föreningar för att höja livskvaliteén för människor med långvariga problem, diagoser och svårigheter. Vi erbjuder även coachning för företagsledare, chefer och övrig personal som behöver stöd i en utsatt situation. Vi kan även erbjuda föreläsningar och gruppverksamhet för att förbättra människors psykiska hälsa.

Maria Berg, socionom,  leg. psykoterapeut KBT med inriktning Schematerapi med EMDR kompetens, utbildare i TMO ( traumamedveten omsorg) Driver Eir Psykoterapi med samtalsbehandling för enskilda och par i Sandviken centrum.