TRAUMABEHANDLING
Definitionen av att ha upplevt ett trauma är att i en situation ha upplevt mycket starka känslor av rädsla, panik, förlorad kontroll, skräck, skam och vanmakt. Upplevelsen kan förstärkas av att inte förstå vad som händer vad man är med om. Sk man-trauman när människor gör saker mot varandra har också evidens för att skapa svårare trauman.
Vissa traumatiska upplevelser läker av sig själv medans andra blir kvar obearbetade i hjärnan. Detta kan vara ett självförsvar för att överhuvudtaget överleva/ klara av situationen. Det kan bero på flera olika faktorer som tex individuella sårbarheter vilka som drabbas. På sikt kan man utveckla Posttraumatiskt Stress Syndrom ( PTSD) som kan ge upphov till svåra lidanden både psykiskt och fysiskt och ett liv som inte fungerar tex flashbacks (= plågsamma minnesbilder) , sömnsvårigheter, spänningar, nedstämdhet,  huvudvärk, magproblem, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, svårigheter att hantera känslor, relationssvårigheter etc. Ingen männsika ska behöva ha det så här! En obehandlad PTSD kan leda till annan psykisk ohälsa och sjukdom.
Om KBT med traumafokus och EMDR
Eir Psykoterapi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv som tar tillvara individens möjligheter, styrkor och tillgångar som uppmuntrar till att stärka patientens tro till sin egna förmåga.
Det finns flera olika behandlingar för människor som drabbats av traumatiska upplevelser eller fått diagnosen PTSD som hjälper! Du kan också få hjälp av en läkare spom ställer diagnosen.
Psykoedukation/ kunskap om psykologiska trauman och strategier för att hantera dem
• fördjupning och bearbetning av den traumatiska händelsen ( olika exponeringstekniker)
• bearbetning av ev skam, skuld, sorg och vrede kopplat till händelsen
• omstrukturering av tankar och minnen som har med traumat att göra
• hjälp att komma över undvikandebeteende
EMDR, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, bygger på en utprövad manual och behandlas av  specialutbildad terapeut. I behandlingen ingår att förmedla kunskap om PTSD och reaktioner på traumat, att hantera obehagliga minnen  som framkallas upprepade gånger under kontrollerade former (samtidigt med specifika ögonrörelser, eller liknande) tills minnena inte längre väcker ångest. Patienten lär sig att identifiera och bearbeta specifika obehagliga minnen, till exempel genom avslappningstekniker och tekniker för att hantera oönskade minnesbilder eller negativa tankar. Det ingår också att stödja en positiv uppfattning hos den drabbade av sig själv i den traumatiska situationen.

Boka individuell behandling 50 min 1200:-
mail: slatterne@slatternegard.se
Vid avbokning tidigare än 24 timmar innan ditt bokade tillfälle debiteras 50% dvs vid enskild terapi 600:- och vid parterapi 900:-
Vid avbokning inom 24 timmar debiteras full avgift.
All ev avbokning sker via mail slatterne@slatternegard.se alt sms tel 070-2077375 Maria Berg