Inom en snar framtid kommer vi att kunna erbjuda gruppverksamhet.
Det kan innebära att man träffas i en mindre grupp med olika teman tex känsloskola/hantering av känslor, bättre självkänsla, ångest etc. Den här terapi metoden passar inte alla men för en del människor kan det vara värdefullt att få känna att man inte är ensam med sina problem samt att få möjlighet att utbyta erfarenheter
.