PAR TERAPI
Inom alla relationer går vi ibland igenom både bättre och sämre tider. Ibland har vi svårt att nå fram eller förstå varandra och många kan uppleva sig väldigt ensamma fast man lever i en tvåsamhet. Om kommunikationen varit svår i en längre tid kan det leda till irritationer, bråk om triviala saker och missnöjsamhet i relationen. Det kan också uppstå akuta kriser.
Inom schematerapi pratar vi om att det är viktigt att vi känner oss trygga och får våra behov tillgodosedda. Att uppleva att ens partner inte förstår mina behov och vad som är viktigt för mig kan upplevas smärtsamt. Om jag dessutom har med mig vissa scheman eller sår från mina barndoms upplevelser ( läs mer om schema terapi) kan dessa lätt triggas. När man inte känner sig bekväm i en relation kan ett skydd vara att stänga av sina känslor. Andra kan vara att jobba för mycket, dricka alkohol, vara självuppoffrande, handla för mycket eller spela etc. Att inte vara i kontakt med sina känslor som är budbärare av våra behov kan göra att jag upplevs som ointresserad/ avstängd av min partner. Våra anknytningsmönster som är implicita ( minnen som är intuitiva) och som vi lär in som mycket små är beroende på vilket bemötande och intoning som vi själva fick, upprepar sig ofta i en nära relation när vi blir vuxna. Vid en otrygg anknytning kan personen i fråga vara misstänksam, svartsjuk, utspelande eller agera undvikande och vara konflikträdd. Man är alltid två i en relation men tänk på att du alltid har med dig din uppväxt och tidigare livserfarenheter med dig in i en relation. Dessa kan sedan speglas och triggas av din partner. Att lära känna sig själv och få förståelse för sina behov och läka eventuella maladaptiva scheman som utvecklats och uppstår i realtion kan vara en välinvesterad möjlighet genom parterapi.

 

" Människan blir en människa genom andra människor"
- Nelson Mandela


Hos Eir Psykoterapi träffas paret för ett första bedömningssamtal då vi går igenom vad paret upplever som problematiskt i relationen. Därefter gör vi ett upplägg som oftast går ut på att psykoterapeuten träffar paret både enskilt och tillsammans. Terapin är  schema- modes fokuserad där vi utgår från relationsmönster från modes modellen ( läs gärna om schema terapi) Till hjälp använder vi olika skattningsunderlag. Dessa möjliggör en bättre förståelse både för egna och för partnerns behov och frustrationer. Under terapin får paret hemuppgifter att jobba med. Tillsammans sätter vi upp mål för förändring som vi hoppas kunna uppnå. Par terapi handlar inte alltid om att till varje pris rädda en relation för att den ska fortsätta på samma sätt. Vi kommer även praktiskt och genom olika övningar träna på hur vi kan möta varandra på ett mer närvarande och förtående sätt. I första hand handlar det om att uppnå respekt, förståelse, ibland förlåtelse för varandras behov och känslor och därifrån komma överens om vad nästa steg ska bli.
 

" Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen,
än efter bröd"- Moder Teresa


Rekommendation 10 samtalsbehandlingar där vi träffas varannan vecka.
Pris: 1800:-/ g för 75 min
Boka på mail: slatterne@slatternegard.se
Vid avbokning tidigare än 24 timmar innan ditt bokade tillfälle debiteras 50% dvs vid enskild terapi 600:- och vid parterapi 900:-
Vid avbokning inom 24 timmar debiteras full avgift.
All ev avbokning sker via mail slatterne@slatternegard.se alt sms tel 070-2077375 Maria Berg