FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, GRUPPER OCH ORGANISATIONER
En bra arbetsplats kännetecknas av trygghet, tydlighet, inkludering, validering, acceptans, gränssättning, balans och en känsla av att få utvecklas både som individ och grupp! Vi är sociala varelser och kan inte överleva utan varandra, ändå blir det svårt ibland......

" Människan blir en människa genom andra människor"

- Nelson Mandela


Eir Psykoterapi erbjuder både individuella samtal för medarbetaren vid en svår och utsatt situation, coachning för att stärka chefs ledarskapet genom personlig utveckling samt samtalsbehandling vid psykisk ohälsa exempelvis utmattningsrelaterad problematik. Vi kan även erbjuda hästunderstödd rehabilitering och psykoterapi i gårdsmiljö.

Vi vill gärna slå ett slag för det förebyggande arbetet! Ta temperaturen i tid på dina medarbetare, din organisation eller ditt företag!
Vi erbjuder även föreläsningar om vikten av att skapa balans i livet mellan arbete/ vila och återhämtning. Föreläsning om empatitrötthet och sekundär traumatisering som förebyggande för speciellt utsatta arbetsplatser. Utbildning inom olika begrepp tex Trauma, Salutogena förhållningssättet , KASAM och Anknytning mm.
                                                                                                                                    På bilden:
Vid intresse av uppdrag maila till: slatterne@slatternegard.se         En av mina bästa arbetskamrater; Khalifa