Hästar har en fantastisk förmåga att hjälpa oss människor att utvecklas och på många sätt. Djur och naturens läkande förmåga för oss människor har varit känt sedan urminnes tider. 
På Slätterne Gård har vi i över 25 år haft den stora förmånen att få ha arbetat tillsammans med både djur och människor. Vi har fått vara med om fantastiska möten där vi alla fått lära oss så mycket!
På gården i Högbo vill vi skapa en trygg och harmonisk plats där människor, djur och natur kan mötas i olika former och på olika sätt. Vi utgår från att alla levande varelser är lika mycket värda! Vi lär oss att respektera varandra, bygga tillit mellan människor och djur och genom möten med djuren öka kunskapen om oss själva och andra.
Förutom vårt vanliga utbud med aktiviteter och kurser kommer vi i fortsättningen även att kunna erbjuda olika former av behandling och terapi för de människor som har extra behov.
Vi är utrett familjehem och har platser för vuxna och ungdomar och 28 års erfarenhet av att vara familjehem. Vi kan erbjuda olika boendeformer; eget bredvid boende eller i något av våra hus.

Maria Berg, socionom,  leg. psykoterapeut KBT med inriktning Schematerapi med EMDR kompetens, utbildare i TMO ( traumamedveten omsorg) Driver Eir Psykoterapi med samtalsbehandling för enskilda och par i Sandviken centrum.