Välkommen till oss 2021!
Pga Covid har vi gjort vissa förändringar och anpassat verksamheten inför 2021.
Se mer info under varje flik!
Varmt välkommen!


 

Pegasus, Isidor och Johanna!
Pegasus, Isidor och Johanna!

Slätterne Gård har beviljats Företagsstöd  för Utveckling av grön omsorg, turism och lokal service i ett hästföretag med hög kompetens.